azerigedichte

Zurück

                                Azerbaycan

 • Yurdumuzda od qalandi
 • Vari yoxu cox talandi
 • Tariximiz saxtalandi
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Babek qalxdi üsyan etdi
 • Kimlär gäldi, kimlär getdi
 • Ismayilim dadä yetdi
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Äldän älä kecdi ällär
 • Aqi dedi yenä dillär
 • Suvarildi qanla cöller
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Qurbaninin sazi qaldi
 • Fizulinin sözü qaldi
 • Ocaqimin közü qaldi
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • El ayrildi sola-saqa
 • Därdlärimiz döndü daqa
 • Kimlär oldu bizä aqa
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Ayri düsdü iki qardas
 • Ayirdilar oldu yaddas
 • Cänub, simal iki adas
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Hanis Sättar, hani Baqir
 • Oqullarin hara baxir
 • Sän onlari sesle caqir
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Qadir deyir üreyimdir
 • Arzum, kamim, dileyimdir
 • Äyilmeyen bileyimdir
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •           Qadir Nüvädili

                Azerbaycan

 • Od yurdunda od qalibdir
 • Babalardan ad qalibdir
 • Torpaqinda dad qalibdir
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Odu elimden aldilar
 • Sözü dilimden aldilar
 • Esqi gülünden aldilar
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Bax Xetai qovusdurdu
 • Özgä dili sovusdurdu
 • Dilimizi sorusdurdu
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Birlesdirdi torpaqini
 • Qaldirdi öz bayraqini
 • Ellär aldi soraqini
 • Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Dile rövnaq verdi getdi
 • Elä qüvvet verdi getdi
 • Özün elä qurban etdi
 •     Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 •  Bil ayriliq yaman olur,
 •     Bax günahgar zaman olur
 • Dileyimde anam olur,
 •      Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 • Imza etdi qucaqladi
 •    Yadlar gelib doqmalasdi
 • Doqmalarin uzaqlasdi.
 •     Azärbaycan, Azärbaycan.
 •  
 •            Qadir Nüvädili

                                               Veten derdi

 • Yuvasindan ucurulmus qus oldum
 •   Namerd qonsu hiylesine tus oldum
 • Sanma ötenleri unutmus oldum.
 •  Kime deyim esiden yox derdimi.
 •  
 •     Göz önümden getmir köhne caqlarim,
 • Göy cemende gezerdi ayaqlarim
 •    Saxta vurdu batdi gülüm, baqlarim
 • Kime deyim esiden yox derdimi.
 •  
 • Bulaqlari- göz yasimin özüdür
 • Yaylaqlari- üräyimin sözüdür
 •      Sönen ocaq- das yaramin gözüdür.
 •    Kime deyim esiden yox derdimi.
 •  
 •  Nüvediden ayrilandan aqlayib
 •    Torpaqindan birce ovuc saxlayib
 • Ümidini tek Allaha baqlayib
 •          Men sanmisam bu derdleri derd kimi
 •    Qayidacam Nüvediye merd kimi!
 •                                  Qadir Nüvädili

     Veten nedir

 • Bir usaqdan xäbär aldim:
 • - Bilirsenmi vätän nädir?
 • O, gülerek baxdi mene
 • Üreyinde etdi tänä
 • Bilirsänsä gäl sorusma,
 • Bilmäyirsänsä,
 • Necä, deyim onu sene?!
 • Yenä sordum:- Bilmeyirsen
 • Axtarirsan behaneler
 • Istehzali, istehzali gülümsedi
 • Anasina doqru döndü
 • Qucaqladi onu öpdü
 • Sanki dedi:- Veten deyil,
 • Bäs bu nedir?!
 • Anasiz olan bir ev,
 • Evki deyil viranädir.
 • Vätänsiz olan insan
 • Insan deyil divanedir
 • Bu dünyani, bu häyati
 • Ana deyib dil acdiqim
 • Vätänimi verib mänä
 • Qurban olum anam sänä
 • Bu söz özü vätän mänä
 • Kim qorusa anasini
 • Qoruyacaq vätäni
 • Kim qorusa vätäni
 • Qoruyacaq anasini
 • ANA VÄTÄN!
 • ANA VÄTÄN!
 • Qurban olum anam sänä
 • Qurban olum vätän sänä.
 •                      Qadir Nüvädili

   Veten

 • Sän oldun dilimin sirin lehcesi
 • Bextimin aq günü mayaqim vätän!
 • Mähäbbät yasadir insani ancaq
 • Mähäbbät cövhäri torpaqim vätän!
 •  
 • Sändädir se`rin sänätin tami,
 • Dünyada vätändän sirin pay hani?
 • Yüz gezsem doymaram Azärbaycani
 • Äväzsiz cännätdir qucaqin vätän!
 •  
 • Ey vätän adini andiqim zaman,
 • Gözlerim önünde dayanir anam
 • Qorqud nevesiyem andima inan,
 • Qälämdir silahim, yaraqim vätän!
 •  
 • Mäsläskim, äqidäm sänä baqlidir,
 • Qälämim älimdä sülh soraqlidir,
 •  Älifäm ünvanim Musavaqlidir
 •      Märamim, süarim, bayraqim vätän.
 •                                   Elif Cabbarli

    Öpeceyem doyunca

 • Tomris nene ocaqini qucmusam,
 • Deli Domrul ciraqini qucmusam
 •    Qorqud dede torpaqini qucmusam
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •  
 • Özü boyda bir dünyadi Qarabaq
 • Ta ezelden yasamisdir üzü aq
 • Sorussaniz ünvanimdi Musavaq
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •  
 • Aydan ari sudan duru Naxcivan
 • Üzü beri Qazax, Gence, Mil-Muqan,
 • Unutmaram növbededir daq aran
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •  
 • Eceminin söhbetine möhtacam
 • Nesiminin qeyretine möhtacam.
 • Nüsabenin qeyretine möhtacam
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •  
 • Doqru yolda beledcimdir el-oba
 • Arzum coxdur siqan deyil kitaba
 • Qismetime düsen budur ay baba
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •  
 • Azerbaycan! Aq günlerin gelecek
 • Susa, Lacin, Kelbecerin gülecek
 • Elif deyir döne döne deyecek
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 • Öpeceyem bu torpaqi doyunca!
 •                           Elif Cabbarli

Men sehidem

 • Saf mayadan yoqrulmusam,
 • Ner anadan doqrulmusam,
 • En müqeddes ad almisam
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Ana, ana inan mene,
 • Sarilmisam bu vetene,
 • Söyleyecem her gün sene
 • -Men sehidem torpaqinda,
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Pak qurana bükülmüsem.
 • Saf gülaba cekilmisem.
 • Ecdadimla secilmisem,
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Nesimiden ders almisam,
 • Püxtelesib qocalmisam,
 • Ana vallah saqalmisam
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Sef mehebbet mayasiyam
 • Yaddaslarda qalasiyam
 • Azerbaycan balasiyam
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Qoca bilsin, cavan bilsin,
 • Alim bilsin, coban bilsin,
 • Bütün ehli-cavan bilsin
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 • Dillen, Elif, sözün aydin,
 • Heyat yolun izin aydin,
 • Veten! Veten! gözün aydin,
 • -Men sehidem torpaqinda
 • Uyuyuram qucaqinda!
 •  
 •  
 •                                Elif Cabbarli

             Genceye gelmisem

 • Bu möhtesem ulu Gäncäyä
 • O daqlarin qucaqindan gelmisem
 • Nenem Mehsetinin ziyaretine,
 • Göyce gölün ziyaretine gelmisem.
 •  
 • Mecnunun sacinin Leyli saz eyler,
 • Sirin de Ferhada isve naz eyler,
 • Könlüm bu yerlere hey pervaz eyler,
 • Öz könlümün maraqindan gelmisem.
 •  
 •     Men Eldaram, veten adli anam var,
 •  Se`r senet dünyasinda qalam var
 • Pir Alisan Nizamiye salam var
 • Elesgerin ocaqindan gelmisem.
 •                                    Eldar Ismayilli.

Ruzigar Bulaqi

 • Dayanmisam qarsinda
 • düsünürem bayaqdan
 • Eyilib su icmeye
 • ne tesne bulaqdan
 • Quslarda su icmeye
 • enirdiler budaqdan
 • Görüremki ay dostum
 • helem coxdur qonaqin
 • Hamiya gel-gel deyir
 • senin axar bulaqin
 • Ulular körpü salmis
 • Onlardan bize qalmis:
 • Ulular su cekmis
 • yaninda aqac ekmis
 • Dincelsin kölgesinde
 • gelib bu yoldan kecen
 • Rehmet desin min defe
 • eyilin sudan icen.
 • Baxiram qardaslara
 • her ikisi qocalmis
 • Onlarin zehmetile
 • bir abide ucalmis
 • Fizulinin, Memmedin
 • hele coxdur qonaqi,
 • Hamiya gel-gel deyir
 • Ruzigar bulaqi
 • Bir anaya, qadina
 • Anadan yadigar
 • Ruzigar bulaqi
 • Hele cox olacaqdir
 • Bundan sonra qonaqin
 • Bir neqmedir su sesi.
 • Düsündürür her kesi
 • Bu neqmede seslenir
 • Kaman sesi, ney sesi,
 • Bu neqmede yasayir,
 • Ruzigarin öz sesi
 • Seni dinlemek ücün
 • ox olacaq qonaqin
 • Seni yasatmaq ücü
 • axacaqdir bulaqin.
 • Men seni taniyandan
 • tanimisam özümü
 • Seni kimi dostlara
 • arxalanib güvenib
 • Demisem öz sözümü
 • Yadindami ay dostum,
 • Dedim olam qonaqin
 • Bu gün qonaq caqirdi,
 • Ruzigar adli bulaqin
 • Senin o bulaqinda
 • Bir isare anladim
 • Üreyimde alisdim,
 • Dilimde yamanladim
 • Yel olub esenleri
 • Doqru deyib danisan
 • Dilleri kesenleri
 • Bu dünyamiz durduqca
 • Qoy axsin sade bulaqin
 • Dayanmisam qarsinda
 • Düsünürem bayaqdan
 • eyilib su icmeye
 • nece tesne bulaqdan
 • Quslarda su icmeye
 • enirdiler budaqdan
 • Görüremki, ay dostum
 • hele coxdur qonaqin
 • Hamiya gel-gel deyir
 • Senin axar bulaqin.
 •                            Qadir Nüvedili
 •                                                    2000- ci il

Nizami Gencevi

 •                     Gencede böyüyüb erseye geldin,
    • Sözler incisinin vari NIzami.
    •   Xalqinla aqladin, xalqinla güldün
    • Xalqinin dayaqi yari Nizami.
    •  
    • Kasibca yasadin görmedin kefi,
    • Xezneler yaratdin, bilmedin nefi.
    • Nece il yasadin etmedin sehvi.
    • Saymadin serveti, vari Nizami.
    •  
    • Qelemle her yana qapilar acdin,
    • Cahana sözünle sefeqler,
    • Söhrete uymayib, cahandan qacdin,
    • Halal süfresinin siri Nizami.
    •  
    • Bayqusdan öyrendi böyük hökmdar,
    • Deyisdi yolunu qanicen sahlar,
    • Dayandi naleler kecdi günahlar,
    • Söndürdü alovu, qoru Nizami.
    •  
    • Se`rini oxuyan alirdi ilham
    • Cobandan öyrendi sahliqi Behram.
    • Qilincda qiyamsiz etmedi qiyam,
    • Qelemle eyledin zoru Nizami.
    •  
    • Sevgi dünyasidir "Xosrov ve Sirin",
    • Ferhad sevgisidir derinden-derin,
    • Dünyaya ses saldi bu xos eserin,
    • Capdirdin qayani, daqi Nizami .
    •  
    • "Yeddi gözel" ide saldin qeleme,
    • Söhretin yayildi dünya aleme,
    • Yol ergan öyretdin aqidan keme,
    • Senet dünyasinin vari Nizami.
    •  
    • Isgender cehdle caldi qilinclar,
    • Bas eydi önüne göyde buludlar.
    • Ölkeler talayib hey tökdü qanlar,
    • Onada gösterdin yeri Nizami.
    •  
    • Sene eziz oldu bu doqma veten,
    • Cixmadin elinden qedim Genceden,
    • Dastanlar yaratdin min-bir inciden
    • Qalaraq hemise diri Nizami.
    •  
    • Seyx oldun senetde sen yaza-yaza,
    • Simala, Cenuba, Serqe, Qafqaza
    • Sahlarda önünde durdu pisvaza,
    • Böyük dahilerden biri Nizami.
    •  
    • Kecdiyin yollardan kecmedin asan,
    • Aqiller aqili, ey ulu insan,
    • Bu tarix durduqca sen qalacaqsan,
    • Cahanda ebedi, diri Nizami .
    •  
    • Cox sevdin imani, qadir Allahi,
    • Ne yazdin etmedin hec bir günahi,
    • Evvelden söyledin gelen sabahi,
    • Haqqin dergahinda duru Nizami.
    •  
    • Mürselin sözleri ruhuna yete,
    • Bir örnek oldun sen beseriyyete,
    • Uymadin dünyada eysü-isrete,
    • Tarix tek ulusan, ulu Nizami.

                                       Qayitmaz geriye iller

  • Mektebe geden yol ele yoldurki,
  • Bundan gelib-kecmis nece nesiller
  • Dönmüsdür qelblerde xatirelere
  • Acili-sirinli öten her iller.
  •  
  • Kim geldi üstüne aldin qoynuna,
  • Ana tek qolunu saldin boynuna
  • Dözdün her usaqin her oynuna
  • Deyisdi fesiller ötüsdü iller.
  •  
  • Köhne yurd qedrini köcenler biler
  • Mekteb ne olduqun kecenler biler
  • Senetin qedrini secenler biler
  • Nesihet etmisdir bize aqiller.
  •  
  • On il pille pille ucaldiq sende
  • Sene arxalandiq her vat cetinde
  • Bele bir fikirde yarandi mende
  • Mekteb demeyibdir nahaqdan eller.
  •  
  • Müellim atadir, müellim ana
  • Onuda bezdirib yiqiriq cana
  • Qadir söyleyir hey yana yana
  • Hayif ki, qayiitmaz geriye iller.
  •                             Qadir Nüvedili

                                                   Ana

 1. Geceler körpenin besiyi üste
 2. Sübhecen yatmayan anadir ana
 3. Eridim ömrünü, eyib belini,
 4. Balani saxlayan anadir-ana.
 5.  
 6. Bala aqrisa dözmeyir ana,
 7. Bala pis olsada dönmeyir ana,
 8. Ele bil günesdir sönmeyir ana,
 9. Alisan, hem yanan anadir ana.
 10.   Qadir Nüvedili

Ana

 • Mehebbetin qucaq-qucaq
 • Beser senden doymayacaq
 • Evimizde sönmez ocaq
 • Ana senin gözlerindir.
 •  
 • Daqdan bulaq axar duru
 • Gur ocaqin sönmez quru
 • Heqiqetin islek yolu
 • Ana senin izlerindir.
 •  
 • Ana sirin, veten cennet
 • Inandiqim düz heqiqet
 • senden Elife qalan servet
 • Ana senin sözlerindir.
 •                           Elif Cabbarli

Ana mehebbeti

 • Büdreyib ayaqim yere deyende
 • Yapisib qolumdan bala can dedin
 • Dizinin üstünde mürgüleyende
 • Qara gözlerine men qurban dedin.
 •  
 • Sene qanad verib körpe hevesi
 • Hemise durmusan menim yanimda
 • Üzüme deyende isti nefesin
 • Bütün aqrilarim cixib yadimdan.
 •  
 • Yüz yol yellemisen besiyimi sen
 • Laylani yuxuma qarisdirmisan
 • geceler cekmisen kesiyimi sen
 • Meni öz dilinde danisdirmisan.
 •  
 • Meni qollarinla baqrina sixib
 • Vuranda vurmusan ana eliyle
 • Senin sirin dilin yadindan cixib
 • Meni dindirmisen körpe diliyle.
 •  
 • Esla qoymamisan meni gözünden
 • Sen layla deyende men ne demisem
 • Bu genis dünyaya geldiyim günden
 • Gördüyüm her seye "inqe" demisem.
 •  
 • Duyub gözlerinin derinliyini
 •           Men qulaq asmisam sene her axsam
 • Hiss edib dilinin sirinliyini
 •    Öz usaq dilimi yadirqamisam.
 •  
 • Öz doqma dilini getirib yada
 • Dünyada ne qeder insan olubdur.
 • Bu diller ne qeder cetin olsada
 • Ana öyredende asan olubdur.

             Qarabaq

     • Tarixin qoynuna ucdu xeyalim
     • Necä qapilari acdi xäyalim.
     • Günäs ziyasini sacdi xäyalim,
     • Äsrlär söz acdi hey varaq-varaq
     • Bizimdir aglama - dedi:- Qarabag!
     • Xan qizi Natävan, o incä mäläk,
     • Qalxdi mäzarindan "Vätän" deyäräk!
     • Gäldi harayina nä`rä cäkäräk,
     • Sinäsi sir dolu qoca Däli Dag,
     • Bizimdir aglama - dedi:- Qarabag!
     • Nüsabä gätirdi kähär atini,
     • Mäläklär bäzädi boy-busatini.
     • Nizami Gäncädän söz-sövqatini
     • Verdi yer üzünä yandirdi ciraq,
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Böyük Xaqaninin söz sältänäti,
     • Dünyaya don bicdi haqq ädaläti
     • Sorguya sövq etdi bäsäriyyäti,
     • Haqqin qarsisinda diz cökdü nahaq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabag!
     • Babamiz Qorqudun alovlu säsi,
     • Ildirim kälami, odlu näfäsi.
     • Qaraca cobanin pälänk päncäsi,
     • Gälmisdir kömäyä älindä comaq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Qazan xan qilincin tutdu havada,
     • Yeridi dalinca eldä, oba da.
     • Mö`münä xatinin yandigi oda,
     • Buludlar bas äydi alovlanaraq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Sämsäddin Eldäniz atabäy yurdu,
     • Dänizdän-dänizä bir cadir qurdu.
     • Cahan Pählävanin basinda ordu,
     • Gäldi bu dünyanin baqrin yararaq.
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Äcämi, Näsräddin Tusi , ilahi,
     • Yerlärin,göylärin qosa säyyahi.
     • Här elmin banisi, sänätdä dahi,
     • Azäri ogludur bax bizik ancaq.
     • Bizimdir aqlama, -dedi:- Qarabag!
     • Cavansir boylandi äsrin säsindän.
     • Näsimi yenilmäz iradesindän.
     • Babäk alov tökdü od näfäsindän,
     • Gäldi gözlärindän simsäk caxaraq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Oyandi yuxudan ustad Fizuli.
     • Bir yaninda Mäcnun, birindä Leyli.
     • Vaqiflä, Vidadi duruxdu xeyli
     • Xankändi adini däyismis nahaq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Qasim bäy Zakir o näcib insan.
     • Söz acdi Qarabaq xanliqlarindan.
     • Qizildan ciqqasi Pänah Äli xan.
     • Igidlär basinda gäldi tamtaraq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabaq!
     • Gäldi Ibrahim xan basi alovlu
     • Sarildi qoynuna daglarin qolu
     • Qacarin bu yerä düsmüsdür yolu.
     • Söndü arzusunda häyat, yasamaq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Näbinin gözündä qaynadi hirsi,
     • - Äränlär yetirib bu torpaq bizi!
     • Häcärin köksündä qeyrät dänizi,
     • Cagladi yaqiya meydan acaraq,
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Sabir däryasinin sönmäz atesi,
     • Yandirdi alemi, yandirdi ärsi,
     • Gäldi Mirzä Cälil söylädi: Äsi,
     • Necä ola bilär axi, bu sayaq
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Gälmisdi Äläsgär növräs Imanla,
     • Saz ilä, söz ilä ölmäz inamla
     • Ustadlar, ustadi Ali Dastanla
     • Dälillär söyledi, gül acdi dodaq.
     • Bizimdir aqlama,-dedi:- Qarabag!
     • Cabbarin, Muqami yüz ilden beir
     • Mat qoyub özüne xanendeleleri.
     • Ölmez xan eminin zenguleleri,
     • Kükredi sel kimi saqqildayaraq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Seyidin, Musanin hem zili bemi.
     • Yasatdi, özünde sevinci,qemi
     • Islam seygahinin idrak alemi,
     • Min illik tarixden yetirdi soraq
     • Bizimdir aqlama,- dedi- Qarabaq!
     • Üzeyir ilhami, Koroqlu cengi,
     • Susa qalasinin sönmez ahengi,
     • Geldi Sah Ismayil, Erebüzengi,
     • - Kelleden cekerik yene hasar-tag
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Hezretqulu aqa, Mirhesim aqa
     • Ellerin sürtdüler dasa, torpaqa
     • Her dasin parcasi döndü caxmaqa,
     • Bürüdü alemi od, alov, ocaq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Kepezle yanasi dayandi Vurqun,
     • Göy-Gölün gözünde oyandi Vurqun,
     • Her qaris torpaqdan boylandi Vurqun
     • Qosqarin nefesi sacinda daraq.
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Ceferin, Müsviqin esqi, ilahmi,
     • Cavid zekasinin itmeyen atmi
     • Vahidin elinde mey dolu cami
     • Geldi gözellere neqme qosaraq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Hezinin, Mehtninin qartal baxisi,
     • Kür ile arazin mesum axisi,
     • Veten cöllerinin min bir naxisi,
     • Dil acdi se`rimden sözümden qabaq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     • Xasayam fikirim dolas-dolasdir,
     • Evimde körpemin gözleri yasdir
     • Sesime Sehriyar gözünü acdi
     • Tebrizi götürüb geldi qacaraq
     • Bizimdir aqlama,- dedi:- Qarabaq!
     •                               Xasay Qervendli.

 

 Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!